Hitelesítési információk

Letölthető dokumentumok:

EU-Típusvizsgálati tanúsítvány (TEC)
EU felügyeleti tanúsítvány
MSZ EN ISO 9001:2009
EK hitelesítésről, időszakos hitelesítésről
TH-8641-07-2015 (TAC engedély)
TH-8641-09-2015 (TAC engedély TH-8641-07-2015 kiegészítése)
HE 112-2013 - MKEH által kiadott, nem automatikus működésű mérlegek hitelesítéséről szóló jogszabály

Fenti rendelet megnyitását követően, annak 60, 61. oldalán olvashat a gyártói megfelelőségi nyilatkozattal forgalomba hozott mérlegekről, azok adattáblájának formai követelményeiről...

Kísérő dokumentum megfelelőségi nyilatkozathoz (Pécsi Mérlegstúdió Kft. által kiállítva)

Információ mérleg hitelesítéséről (összefoglaló):

 • A hitelesítés egyik lehetséges módozata, amikor a mérleget. EU  megfelelőség értékelésnek, vagy adott esetben EU egyedi megfelelőség értékelésnek, vetjük alá. A megfelelőség értékelési eljárások egyenértékűek a mérésügy hatóság által eddig végzett első hitelesítéssel.
 • 2017 -es évtől a Pécsi Mérlegstúdió Kft. jogosult a 2014/31/EU irányelvet honosító 19/2016. (VI.17.) NGM rendelet 2. sz. mellékletének 2. pontja alapján a saját gyártású mérlegek kapcsán gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, hiteles mérlegként forgalomba hozni mérlegeit. Ezen tevékenységet az Budapest Főváros Kormányhivatala felügyelete alatt végezzük. Ennek alapfeltétel az ISO minősítés (megtekinthető ITT) és EU-Típusvizsgálati tanúsítvány (TEC) (ITT tekinthető meg) megléte a mérleg gyártásunkra vonatkozóan.
 • EU egyedi megfelelőségi értékelés alá vonjuk azt a mérleget, melynél a megfelelés nem adott, a gyártói moduláris engedélyünk alapján. Ez a gyakorlatban akkor szükséges, ha egy, a moduláris engedélyünkben nem található kiértékelőt kíván az ügyfél a mérlegére szereltetni velünk, vagy, ha például egy mechanikus mérleget kell hibridizálnunk. Az ilyen típusú tanúsítást a Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársainak közreműködésével végezzük.
 • Újragyártott mérleg EU megfelelőségi értékelését akkor végezzük el, ha egy meglévő mérlegre olyan kiértékelő egységet szerelünk, mely a moduláris engedélyünk részét képezi. Itt is, ahogy a többi esetben is fontos a modul kompatibilitás, melyet, mint gyártó vizsgálunk. Ezen hitelesítési eljárás feltétele, hogy a teherfelvevő állagát és funkcionalitását tekintve megegyezzen egy új mérlegével.
 • Az EU megfelelőségi értékelések és az időszakos hitelesítések érvényessége 2 év.
 • Az EU megfelelőségi értékelést laborban, vagy helyszínen végezzük, az igényektől és a mérlegre vonatkozó hitelesítési elvárásoktól függően (vannak helyhez kötött hitelesítésű mérlegek, melyeket laborban nem lehet hitelesíteni, pl. hídmérleg, vagy egyes húsipari mérlegek).
 • Időszakos hitelesítés esetén a hitelesítési bizonyítvány csak opcionálisan kerül kiállításra – kivéve közúti hídmérleg esetében - , külön kérés esetén, mivel alapvetően nem a papír, hanem a hologramos lezáró matricák tanúsítják a mérleg hitelesítését. 
 • Időszakosan hitelesíteni szükséges azon mérleget, melynek lejárt, vagy lejár az EU gyártói megfelelősége, vagy az előző időszakos hitelesítése. Illetve javítást követő időszakos hitelesítés alá kell vonni azon mérleget is, melyben pl. mérőcella típus csere történt meg. Ebben az esetben, mint gyártó javítási jegyzőkönyvet állítunk ki, melyre - többek között - a cserélt mérőcellák gyári-számait is felvezetjük, igazolva ezzel, hogy milyen mérőcellák kerültek beépítésre. Ezzel együtt ún. modulkompatibilitási űrlap is igazolja az új mérőcellák megfelelő működését az adott mérlegben. Az időszakos hitelesítést a megyei kormányhivatalok megbízott hitelesítőjével együttműködésben végezzük.
 • Import mérlegeink esetén (pl. CAS mérlegek) gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (declaration of conformity) forgalomba hozott mérlegekről beszélhetünk (ahogy 2017 -től MST gyártmányú mérlegek esetén is).

Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal forgalomba hozott mérlegek - bővebben:

 • Az ilyen módon hiteles mérlegként forgalomba hozott mérlegek hitelességének időtartama maximum 2 év, de raktáron tartott, gyártói hitelesítésű import mérleg esetén ez lehet rövidebb időtartam, a raktárban való állási idő miatt.
 • Amennyiben 1 évnél kevesebb a hitelesítés időtartama a mérlegen, azt időszakos hitelesítésnek vetjük alá, melynek költségét Cégünk állja.
 • Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal forgalomba hozott mérlegek esetén az angol nyelvű megfelelőségi nyilatkozat (declaration of conformity) nem egyed azonos, hanem típus azonos. Azaz a gyártónak nem kötelessége gyári számmal ellátott megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani, mert az csak a típus megfeleléséről szól. Mindemellett a CAS gyártó gyári számos megfelelőségit állít ki, de pl. a DIBAL gyártó csak a kézikönyvben (első, vagy utolsó oldalon) elhelyezi a megfelelőségi nyilatkozatot.
 • Ezen eljárásnál a gyártó elhelyezhet pontos dátumot a mérleg gyártására vonatkozólag az adattáblán, és/vagy a megfelelőségi nyilatkozaton, illetve elhelyezhet csak gyártási évet. Amennyiben csak gyártási évet helyez el, a hitelesség időtartamának kezdete, a gyártási év utolsó napja (adott év december 31.).
 • Ami a megfelelőségi nyilatkozattal forgalomba hozott mérlegek esetén a hitelességet tanúsítja, illetve biztosítja a mérleg OIML paramétereinek elérhetetlenségét, az a lezáró matrica, vagy plomba, illetve ami tanúsítja a gyártói engedélyt az az adattábla, annak tartalma, és annak sértetlensége.